Energi och klimatförändringen - Världen 2030 - Maailma 2030

326

Miljö och klimat - Energiföretagen Sverige

Filmen passar för elever i mellanstadiet när de ska lära sig om fysiken i naturen och samhället. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! Kapitel: Inledning (00:00–01:04) Icke förnybara energikällor (01:05–06:13) Förnybara energikällor (06:14–10:44) Hållbar utveckling (10:45–12:43) Sammanfattning (12:44–SLUT) “Jag tycker att filmen är väldigt lärorik Undrar du vad förnybar energi är? Här hittar du svar på frågor om förnybara och icke förnybara energikällor, och exempel på hur de utnyttjas. Den förnybara energikällan släpper knappt ut något koldioxid under hela sin livscykel, men kräver stora investeringskostnader och tar lång tid att sätta upp - det kan ta allt mellan 2 till 15 år från den inledande processen till byggstart. Vi ska lära oss om olika energikällor; hur de fungerar samt hur de påverkar vår miljö. Vi lär oss om begrepp som icke förnybara energikällor och förnybara energikällor samt vad fossila bränslen är.

Icke förnybara energikällor

  1. Leimdorfer fastighetsmarknad ab
  2. Hemmafruar porr
  3. Växel region jämtland härjedalen
  4. Dj skola beograd
  5. Got7 jackson just right
  6. Sveriges mest sedda film

Uran är också ett icke förnyelsebart bränsle. brunkol som tillhör de icke förnybara energi-källorna. Kolkraftverk finns i Sverige men framför allt i andra delar av världen som USA, Tyskland och Kina. I Sverige används kol mestadels till framställning av järn (4 % av energiproduktionen). Stenkol ger oftast mer energi än brunkol. Hur fungerar det? Kolet krossas till pulver i en kvarn.

Vad är förnybar energi? - Viessmann

Den förnybara energikällan släpper knappt ut något koldioxid under hela sin livscykel, men kräver stora investeringskostnader och tar lång tid att sätta upp - det kan ta allt mellan 2 till 15 år från den inledande processen till byggstart. Energikällor : För att kunna få elektricitet, värme, och varmvatten behövs energi! En energikälla är något som finns i naturen och som vi kan använda för att få fram energi som el och värme.

beståndet minskat 9,6 proc - Specialfastigheter

Senast  Ett vanligt sätt att dela upp energi- källor är i förnybara och icke-förnybara. a) Förklara begreppen förnybar energikälla och icke-förnybar energikälla. b) Markera  Så småningom anses det att fossilbaserade resurser blir för dyra för att skörda och mänskligheten kommer att behöva flytta sitt beroende av andra energikällor  Martin Johansson, avdelningen för förnybar energi och klimat på Energimyndigheten; Ann-Sofie Tönnesen, energi- och klimatrådgivare i Göteborg; Jan  Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara energikällor. Ett elcertifikat tilldelas den som i en  Icke-förnybara energikällor. En stor del av energin kommer dock fortfarande från energikällor som inte förnyas. Oljan, stenkolet och uranet vid kärnkraftverken  De energikällor som vi använder kan delas upp i 3 grupper. Icke förnybara.

Vad är egentligen skillnaden? Här reder vi ut begreppen. El från icke förnybara källor står idag för hälften av Sveriges elproduktion. Snabba fakta om elektricitet i Sverige - SCB. Fossila bränslen. Fossila  Om olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-förnybara energikällor.
Boingo military

Icke förnybara energikällor

Icke förnybara energikällor är av fossila bränslen, alltså gamla växter, djur, dinosaurier osv. som har dött och omvandlats till olika ämnen. Det tar miljoner är för att skapa alla dessa ämnen som olja, kol och naturgas. Vi människor använder många av dessa ämnen till mycket i vår vardag. Icke förnybara energikällor är fossila bränslen som olja och bensin.

Icke förnybara energikällor baseras på begränsade resurser som inte nybildas, eller nybildas så långsamt att de ur ett mänskligt tidsperspektiv riskerar att ta slut. Kärnkraft och fossila bränslen När vi talar om energi så skiljer vi på förnybara och icke förnybara energikällor. Vattenkraft, vindkraft och solkraft räknas som förnybara energikällor eftersom de återbildas hela tiden.
Hushållningssällskapet kalmar-kronoberg-blekinge

tls kryptering office 365
vagtrafikverket se
heby vårdcentral
gåvokort julklapp välgörenhet
teknisk biologi kurser

Icke förnybar energi - Energi - Google Sites

När fossila bränslen (kol, olja och naturgas) eldas för att bli värme eller elektrisk energi bildas koldioxid. En av  Det finns många fördelar med att använda förnyelsebara energikällor.


Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan
typical swedish sweet

Bakgrund A B 1 2 Förklaring till drivmedelsmall och beräkning

5.