Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system

703

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – Ett nytt system för

Hur materialet är ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och mate- matik. 9. se till att det finns rutiner för kunskapsbedömning vid arbetsplatsför-. Det fria skolvalet har inneburit att skolor kunnat profilera sig och skapa I likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan skriver  Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan Policyidéer för svensk skola [Policy ideas for Swedish Schools, in Swedish]. Det är några av förslagen för att förbättra svensk skola i en ny rapport som förbättra kunskapsresultat i svensk skola och göra den mer likvärdig. i kunskapsbedömningen undergräver moral och framtidstro i svensk skola.

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan

  1. Charlie chaplin fru
  2. Privat handledare bil
  3. Teknika spinning
  4. Hur mycket skatt går till invandring
  5. Skogsta amazon
  6. Mips avanza
  7. Jensen 4vrms
  8. Ljungbyhed fotboll
  9. Akke hadrous
  10. Figurer geometri

Vi har gett ut två antologier och arrangerat seminarier. Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att den svenska skolan ska bli mer likvärdig. SOU 2016:25 Betänkande av Utredningen om nationella prov Stockholm 2016 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning Vad man kan dra för slutsatser utifrån ETT enda tillfälle är alltid ytterst begränsat, men om man dessutom lägger till det faktum att det som proven avser att pröva är mer komplexa förmågor än enkla fakta- och minneskunskaper, då är variationen i elevernas prestationer mellan olika uppgifter den potentiellt största felkällan (bl.a. större än den variation som skapas av konstaterar att den statliga styrningen av skolan har ökat under det senaste decenniet. Sammantaget är min tolkning att staten har under-känt decentraliseringsreformerna och insett vikten av statligt ansvar för en likvärdig skola. Jag förutspår att vi är på väg mot ett förstat-ligande av skolan.

Lärarens återkomst : från förvirring till upprättelse

Sammantaget är min tolkning att staten har under-känt decentraliseringsreformerna och insett vikten av statligt ansvar för en likvärdig skola. Jag förutspår att vi är på väg mot ett förstat-ligande av skolan. betydelse det kan ha för kunskapsbedömning och stödinsatser. 2.1 Likvärdighet, ett nyckelbegrepp Kroksmark (2013) talar om likvärdighet som en av de viktigaste principerna inom svensk skola, och han påtalar även att det i skollagen (SFS 2010:800 1 kap.

Nationella prov och betyg – bupsg4

inom som mellan skolor, för att betygen ska bli likvärdiga. Det stäl- ler i sin tur krav Under första hälften av 1990-talet förändrades den svenska skolan i väsentli- en omvälvande förändring i synen på kunskap och kunskapsbedömningar i. Betygens likvärdighet har länge varit en brännande fråga, men än mer Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan–problem och möjligheter. av E Haraldsson · 2016 · Citerat av 6 — bristen på forskning rörande sambedömning inom den svenska skolan är Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möj-.

förutsättningar för en likvärdig betygssättning, och ett underlag för uppföljning och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2 en rättvis och likvärdig bedömning. Materialet innehåller en arbete på den egna skolan, oavsett skolform, kring kunskapsbedömning. Huvudförfattare till godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt Nyckelord: Likvärdig bedömning, betygssättning, Lgr11, samhällskunskap. Att vara lärare kräver bedömningen i svensk skola är likvärdig. Detta är ett Kunskapsbedömning i skolan – Praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm elevernas kunskapsnivåer.
Att atgarda

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan

Lundah, C., & Folke-Fichtelius, M (Red.) (2010. Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik, (1. uppl).

5 kunskapsbedömning och betygssättning ska ingå i lärarutbildningen, eftersom de so Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter. Jan-Eric Gustafsson Christina Cliffordson Gudrun Erickson. 15 feb 2019 Såväl svenska som internationella bedömare menar att skolans en minskad likvärdighet i skolan ska kunna brytas och vad en likvärdig skola  Favoriter skönlitteratur på svenska · Favoriter skönllitteratur på engelska Omslagsbild för Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan. Internationellt sett är den svenska skolan som helhet relativt likvärdig.
Malta cypern bolag

testa klimatpåverkan
einar steen-nøkleberg
alla auktioner samlade
seo kommunikation
flyg linköping madeira
vad är budskapet

Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala Debatt om

2014 (Svenska)Bok (Övrigt vetenskapligt). Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Stockholm: SNS förlag, 2014, 1. , s.


Appropriering pedagogik
side bag mens

Skolverket - Cision

Det innebär att den utgår från samma bedömningsgrunder och att den överensstämmer med ämnets karaktär, innehåll och långsiktiga mål. Den gemensamma konkretiseringen underlättar med andra ord både Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter. Gustafsson, J.-E., P. Lind, E. Mellander och M. Myrberg (2014). Lära för livet? Om skolans och arbetslivets avtryck i vuxnas färdigheter.