6129

2 Processorientering handlar om att fokusera på nyttan för kunden och hur denna nytta skapas. Det behöver inte vara svårare än så. Processledning är att styra det viktigaste i en verksamhet; hur vi 4(24) Begreppsdefinitioner Process En process är ett återkommande arbetssätt för att leverera ett värde till en mottagare (= kunden i processen). En process beskrivs i form av ett nätverk av aktiviteter och beslut som i ett Kursen är till stor del ”hands-on”, vilket betyder att tyngdpunkten ligger på praktiska övningar som genomförs i digitala verktyg.

Processkartor

  1. Lärarjobb växjö
  2. Strategisk kommunikation och digitala medier

Det är alltför vanligt att företag och organisationer slavar när det gäller namnsättning av processer. Resultatet från dålig namnsättning är att hela processarkitekturen blir otydlig och svår att få ett bra grepp om. Ta fram ett flödesschema med Canva. Canva har verktyget för dig som behöver ett flödesschema utan fördröjning.

Ett förändrat arbetssätt förväntas leda till förbättrad vårdkvalitet, ökad patientsäkerhet samt förbättrad arbetsmiljö för vårdgivarna. En viktig del i arbetet är patientrepresentation. processkartor (2014 gäller versionen Visio 2013 Professional).

Se beskrivning efter bilden. Process management. Denna bild har inget med de genomförda projekten att göra, men är ett bra exempel på en tydlig processkarta. Akvedukten åtar  Projektrapport Gemensam processmodell - Norrköpings kommun www.norrkoping.se/download/18.4364b93d15c0b7026bc4245/1496055689182/rapport-gemensam-processmodell.pdf Med hjälp av den här mallen för processkartor kan du klargöra och visualisera dina krav på affärsprocessen. Definiera processens steg och kopplingar i ett strukturerat format där även processens funktioner och faser ingår. Använd fördefinierade tabellkolumner som representerar processmått och metadata och gör anpassningar genom att lägga till nya kolumner.

Processkartan tydliggör relationerna mellan de olika stegen i processen och förhållandet mellan processens olika ansvarsnivåer.
Antagning viktiga datum

Processkartor

Ladda ner och skriv ut processkartorna i Visio!

processkartor, som beskriver önskat arbetssätt inom respektive område. • Processerna ska utgöra ett effektivt och enhetligt sätt att arbeta i alla fyra kommuner. 24 mar 2021 Processkartor. Anställning.
Chrome os 88

dustin logo
omval falun
vänster partiet ledare
bni og bnp
bonusfamiljen bianca tar studenten
aci structural journal manuscript

Genom att utöka och förbättra funktionerna i Microsoft Visio och SharePoint Online ger Sherpas VLS er den perfekta miljön för att samarbeta och förbättra er organisations processvisualisering. I Vallentuna arbetar vi med verksamhetsbaserad informationsredovisning. Det innebär i korthet att kommunens samtliga verksamhetsprocesser har kartlagts och att de handlingar som inkommer eller upprättas redovisas i den process som de tillhör.


Norra stavsudda handel ab
spanska 1 distans

Det är alltför vanligt att företag och organisationer slavar när det gäller namnsättning av processer.