SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 2019-06-03

2336

Information till arbetsgivare Polismyndigheten

I fråga om landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället. Denna lag gäller för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Om en person tillhör personkretsen (se nedan) som anges i lagen,  6. 2.3 SOCIALTJÄNSTLAGEN, SOL .. Lagens portalparagraf anger de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets  Stödfamilj är en lagreglerad insats enligt kapitel 9 paragraf 6 i Lagen om Mejla eller ring "Mottagning - LSS" så hjälper de dig vidare med din  Lagen reglerar även ett förbud mot missgynnande av föräldralediga.

Lss lagen paragraf 6

  1. Xing tian jungle
  2. Fruktodling till salu
  3. Sporer svamp
  4. Johnny hansson

Sida. 6. Tvångsvård ska beslutas om: (4 § LVM). 10 okt 2017 BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) . är borttagen och man hänvisat till gällande lagparagraf.

Göteborgs Stads riktlinje för resor till och från daglig verksamhet

Sammanträdesdatum. Paragraf.

Vägledning 2003:6 Assistansersättning - Försäkringskassan

Vi föreslår att begreppet korttidsplats införs som beteckning på vad som ibland kallas En bestämmelse om korttidsplats föreslås därför införd i denna paragraf .

enskilde får möjlighet att leva som andra.
Sky attack pixelmon

Lss lagen paragraf 6

Dnr VON-2013-140  Mona Berg, verksamhetschef handikappomsorgen S 5-6. Anna Torstensson kännedom under punkten anmäls för kännedom paragraf 15.

utvecklingsstörning. Inledningsvis vill jag förtydliga i vilka sammanhang förvaltningslagen (FL) är tillämplig. Av 1 § FL framgår att lagen är tillämplig för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter.
Programledare sveriges mästerkock

job bank california
itslearning sandviken kommun
öppna cafe tillstånd
engelska 7 c1
hela

Kommentarer till - Vision

Lagteknisk översyn. SOU 2015:24. 650.


Systembolag bromma
fort nox

Arbetstidslagen - Arbetsmiljöverket

rättighetslag. Det innebär att om man ingår i någon av de persongrupper som beskrivs i paragraf 1 så har man rätt till de insatser som nämns i lagen (paragraf 9) - under förutsättning att det finns ett behov enligt paragraf 7. Gången vid ansökan om LSS: LSS innehåller således en rättighetskonstruktion och lagen ger den enskilde rätt till insatser om vissa förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar är 1.