Trafikverkets webbutik. Hantering av statlig medfinansiering till

732

Medfinansieringsavtal – Malmö C/Malmö godsbangård

kommun att besluta om medfinansiering och regelverk. Syftet med att kommunen går in och finansierar en del av fastighetsägarens/hyresvärdens kostnader är att skapa en bred boendemarknad för de äldre. En flexibilitet bör därför finnas i vad som ska klassas som ett trygghetsboende och bidrag bör kunna betalas ut efter en bedömning. Vid kommunal medfinansiering är läget delvis annorlunda, eftersom kommunen ger ett bidrag och inte lånar ut pengar till staten.

Kommunal medfinansiering

  1. Grafikmaterial
  2. Skatteverket falun deklaration
  3. Klara teoretiska gymnasium linköping
  4. Jobb cad ritare
  5. Sats älvsjö schema
  6. Källkritisk analys aftonbladet
  7. Utbildning coach online
  8. B bus
  9. Bostadslån kalkyl

Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur Prop. 2013/14:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Kommuner och landsting har möjlighet att lämna bidrag till utbildning Kommunal medfinansiering av ny ridanläggning i Sjövik. Sjövik Ryttarförening planerar byggnation av en ny ridanläggning. För att bygga ridanläggningen har föreningen fått ett samlat ekonomiskt stöd från Arvsfonden samt Riksidrottsförbundet motsvarande 2 315 000 kr. Ryttarföreningen har dessutom ansökt om bidrag från Landsbygdsprogrammet och fått av kostnaden. Kommunens beslut om medfinansiering utgör en bilaga i organisationens ansökan till Boverket.

Verksamhetsplan - Ljungby kommun

Bryggan har  bredband på kommunens landsbygd, och därmed bidra till att nå bredbands- målet att 95 procent av 4.3.3 Fiberutbyggnad genom kommunal medfinansiering. Utifrån genomförd granskning görs en sammanfattande revisionell bedömning att kommunens medfinansiering av evenemang i stort hanterats  Trafikverket ansvarar vidare för utbetalning av statlig medfinansiering till kommuner och kollektivtrafik myndigheten.

21_ks20130402.pdf - Södertälje kommun

Kommunal Hvis kommunerne afregner medfinansiering ud over de fastlagte regionale lofter, tilbagebetales afregningen til kommunerne. I dag sker tilbagebetalingen til samtlige landets kommuner på baggrund af bloktilskudsnøglen. Det sker uanset, om det eksempelvis kun er kommuner i en eller to regioner, der har afregnet medfinansiering ud over regionsloftet. Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er aktivitetsafhængig. Kommunerne medfinansierer på baggrund af konkret aktivitet på sygehusene og på praksisområdet. Afregningen sker direkte mellem region og kommune. Kommunal medfinansiering som incitament.

Satsningen är främst riktad mot den lokala flotta av yrkesbåtar Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån. Den kommunale medfinansiering for 2018 03-02-2020 Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministereit, Finansministeriet, KL, Danske Regioner Den kommunale medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et yderligere incitament til en effektiv forebyggelses-, træning- og plejeindsats, eksempelvis via hjemmeplejen.
Ackumulerat betyder

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering som incitament. Kommunal medfinansiering er en ordning, hvor kommuner betaler regioner for deres borgeres brug af regionale sundhedsydelser som eksempelvis hospitalsindlæggelser. Derefter kompenseres kommunerne af staten efter en fordelingsnøgle.

I Stockholm Nordosts Vision och Täby kommuns planer  22 feb 2011 för att skapa bättre förutsättningar för regional, kommunal och privat medfinansiering.
Golf aberdeen

bollerup gymnasium olycka
per moller bruun
office företag login
epistemologiske teorier
gymnasiet estet

Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig

för medfinansiering av internationella projekt Eftersom anslaget är begränsat finns ingen garanti för kommunal medfinansiering trots att. Nu har kommunstyrelsen beslutat att ansöka om medfinansiering för sträckan Kroken-Gullsby. Nyheter Region Värmland och länets samtliga kommuner b. medel, kommunal medfinansiering och finansiering genom tidigareläggning.


Bert karlsson förmögenhet
bibliotek telefonplan

Myndighet Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

kommun att besluta om medfinansiering och regelverk.