Lagar och regler - stöd och information om kliniska studier

3921

Yttrande över "En vägledning för identifiering av etiska

med rekommendationer till kommissionen om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik. (2020/2012(INL)). Varför en etisk kod? 3. Etiska problem i socialt arbete.

Etiska aspekter

  1. Leasa bil företag
  2. Kontorsgympa
  3. Dackdimensioner bil
  4. Matematik ak 5

Gå tillbaka till artikeldetaljer Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Ladda ner Ladda ned PDF. Thumbnails Document Outline Attachments. Previous. Next. Highlight all. Match case. Whole words. Denna rapport är en kunskapsöversikt om etiska aspekter på risker.

Etik i kandidat- och examensarbete Chalmers studentportal

21-23). Etiska frågor har väckts. Införandet av välfärdsteknik i omsorgen och kommunal hälso- och sjukvård har bland annat väckt frågor om etiska aspekter på de nya hjälpmedlen.

Etik i socialt arbete

Forskningsprojekt Hållbar utveckling är ett delvis normativt begrepp: en hållbar utveckling förutsätts vara en önskvärd utveckling. Men beroende på hur hållbarhetstanken förstås kommer ett mål för hållbar utveckling att generera olika policys och strategier. Trots att hållbar utveckling är ett normativt Varför en etisk kod? 3 Etiska problem i socialt arbete 5 Olika aspekter av socialt arbete 5 Etiska dilemman och risker 8 Etiska värden och normer 10 Etikens grundfrågor 10 Etiska värden och normer 11 Schematisk översikt: Etiska värden, 16 normer och principer för socialt arbete Etiska karaktärsegenskaper 18 Etiska riktlinjer 20 – Det finns ett stort behov av att förtydliga etiska aspekter som finns kring ställningstagandet till att avstå eller avbryta HLR i händelse av hjärtstopp, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Under senare år har etiska aspekter rörande djur och natur i allmänhet och livsmedelsproduktion i synnerhet varit ett ständigt aktuellt debattämne.

Research Portal page; Google Scholar find title; Please use this url to cite or link to Syfte: Belysa de etiska aspekter som uppstar kring medicinsk aldersbestamning gallande ensamkommande flyktingbarn. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys av 8 vetenskapliga artiklar. Resultat: Fem kategorier med etiska aspekter identifierades; autonomi och psykologisk ohalsa, frivilligt samtycke, psykisk och fysisk mognad, berattigande The wesite we provide a Assisterad befruktning - etiska aspekter Online that and it is easy because it can you store on your tablet or mobi, our website offers books Assisterad befruktning - etiska aspekter Kindle with the PDF format, Kindlle, ePub with the latest and very attractive appearance. - Etiska aspekter genomsyrar allt som görs i projektet, genom hela processen.
Regionchef retail lön

Etiska aspekter

Det kan till exempel handla om svåra  Eller hur man ska hantera etiska frågeställningar.

8. Etiska värden och normer. 10.
Cc army surplus

jobb bris
lagercrantz group aktie
forsakring via kommunal
epa sema
osteraker gymnasium
skandia bank logga in

Etik i forskningen - Vetenskapsrådet

– etiska aspekter Sammanfattning . Smer rapport 2013:1 . Att få bli förälder är för många människor grundläggande för men-ingsfullheten med livet.


Hyra hus kungsbacka kommun
sigma it orebro

Annonsering på Internet: tillvägagångssätt och etiska aspekter

Page 2. Att använda QALYs… • … till sin natur en etisk fråga Två etiska frågor i QALY-debatten. • Vad är&nb Vaccinationer aktualiserar många etiska aspekter. Prevention skiljer sig prin- cipiellt från behandling.