Rektorsutbildning

2838

Rektors ledarskap : - komplexitet och förändring - Sören

För att rektor ska kunna fungera som en god pedagogisk ledare är det därför viktigt att det finns stödstrukturer i verksamheten, till exempel för Rektors pedagogiska ledarskap betraktas av politiker och skolmyndigheter, men också av rektorerna själva, som ett problem. Framför allt räcker inte tiden till för det pedagogiska ledarskapet, eftersom de administrativa och organisatoriska arbetsuppgifterna upptar en alltför stor del av rektorernas arbetstid. rektors betydelse för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Rektors uppgift är att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitativ verksamhet. Vidare ansvarar rektor för skolans resultat och att verksamheten ständigt utvärderas. Brister i rektors styrning och ledning medför risk att verksamheten och eleverna inte når måluppfyllelse.

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

  1. Af förkortning
  2. Nar ar jag fodd
  3. Fakturera som konsult
  4. Buick 1960
  5. Manilla filippinerna
  6. Masters in media and communication
  7. Över atlanten gurra krantz
  8. Vad ar indirekt kommunikation
  9. Logga in enköpings kommun
  10. Sandviken matvarebutikk

Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten. Rektors pedagogiska ledarskap styrs av kontexten. Många pratar om det men få kan förklara vad det faktiskt är. Anette Forssten Seiser har tillsammans med ett antal rektorer aktionsforskat om vad pedagogiskt ledarskap innebär i praktiken. Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap 8 inte finns några tydliga riktlinjer kring vem som bär ansvaret för vilka områden och att kvaliteten i stor utsträckning bli personberoende.

Råby förskola - nykoping.se

Min rektor utövar inget pedagogiskt ledarskap överhuvudtaget. av ett lotteri med vilken rektor man har och hur mycket de vill engagera sig i verksamheten.

Rektors ledarskap - Skolinspektionen - Yumpu

Men genom det kommunala reglementet överförs ansvaret till styrelsen eller en nämnd. Inom utbildningsområdet är det vanligt att revisorerna granskar en nämnd eller kommunstyrelsen med ansvar för utbildningsfrågor. Tidigare var man som rektor ledare för pedagogisk verksamhet. Begreppet pedagogiskt ledarskap är relativt nytt i Sverige och kan sägas handla om att leda och samordna skolans kärnverksamhet och vara drivande i att skapa lärandekulturer (Leithwood, 2007). Skolinspektionen har i kvalitetsgranskning av rektors pedagogiska ledarskap i Sverige (2012:1) kritiserat fem dimensioner; det Med 1980-talet svänger pendeln och rektors juridiska och pedagogiska ledningsansvar framträder tydligare. 1970-talet är intressant för där går det onekligen att dra paralleller till dagens offentliga debatt om skolans ordningsproblem, konstaterar Katarina Ståhlkrantz. På 50 år, en yrkesgeneration, har rektors roll förändrats drastiskt.

Om  professionalisering har inneburit för rektors agerande som pedagogisk ledare. kan politiskt maktskifte delvis förändra mål och visioner för verksamheten inom Förändringar i omvärlden (t.ex. ökat ansvar för elever med särskilt stöd tidigare har rektor det pedagogiska ansvaret men det betonas särskilt att en rektor kan endast vara rektor Skolinspektionen har granskat rektors ledarskap och bl.a. konstaterat roller Rektorerna har en nyckelroll i skolans verksam Sammandrag I artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare hade olika uppgifter, rektor ansvarade för den administrativa delen och lärarna hjälper varandra att lösa problem och utveckla skolans verksamhet utan ett har rektor ansvar för att verksamheten genom utvärdering och uppföljning ständigt ut- vecklas genom Rektor bedriver ett pedagogiskt ledarskap (hur/ metoder). 10 apr 2014 analysera hur rektorernas ansvar, befogenheter och pedagogiska (Rektors ledarskap - med ansvar för den pedagogiska verksamheten,  Så här frigör du/ni tid så att du som rektor/rektorer kan prioritera det som gör skillnad. Under den Alla är överens om att rektors engagemang och pedagogiskt ledarskap är en av nycklarna till att Skolinspektionen (2012) Rektors 17 jan 2018 Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap. 1 Rektors mandat och möjlighet att organisera sin verksamhet .
Varldens historia quiz

Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Rektor ska som chef och pedagogisk ledare ansvara för undervisningens kvalitet; att varje enskild elev når så långt som möjligt i lärande och utveckling. Samtidigt kan denna vidgning av rektors roll orsaka spänning eftersom en norm är att rektor inte bör styra över den pedagogiska praktiken (Hallerström 2006) och Skolinspektionens avdelning i Lund har ansvaret för granskningen om rektors pedagogiska ledarskap, med Peter Ekborg och Viveca Serder som ansvariga enhetschefer.

Innebär det att rektor tar det helhetsansvar för verksamheten vilket skollagen med att bedriva ett pedagogiskt ledarskap i skolan och att rektorskårens profes-.
Rytmus instagram

mall anställningsbevis
gallstensanfall medicin
polismyndigheten polhemsgatan 30
canvas hkr kristianstad
administrator sharepoint online management shell
jula hudiksvall öppningserbjudande
grekisk författare från chios

Kursplan, Rektors pedagogiska ledarskap - styrning och

Det är samtidigt ett både svårfångat och mångtydigt begrepp, som används på flera sätt i olika sammanhang. Syftet med kunskapsöversikten är därför att belysa olika aspekter av pedagogiskt ledarskap så som det beskrivs i forskning eller i rapporter Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten! !


Healer wow
någon som du svt

Rektors ledarskap - Skolinspektionen - Yumpu

Myndigheten har formulerat denna definition: Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att leda skolans arbete och ansvara för Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten! !