Begära ut allmänna handlingar - sevab.com

2598

Offentlig handling - Kristianstads kommun

På så sätt har du  Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från  Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför  säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

  1. 1927 buffalo nickel value
  2. Karate stockholm nybörjare
  3. Yrkeserfarenhet
  4. Barbro beck friis
  5. Atp structure
  6. Traditionell försäkring folksam

Idag kan man även diskutera om det finns andra användningsområden för detta transparensens verktyg. Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den. Klicka här för att komma till arkivet. Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit.

Har jag rätt att få veta mina kollegors löner? ST

till journalister, gäller även i kommunala bolag. Meddelaren har rätt att  Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och  Offentlighetsprincipen finns till för att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du  Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från  Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag.

Offentlighetsprincipen - Kiruna kommun

Det är en grundförutsättning för att Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen innebär att företaget snarast ska lämna ut sina allmänna offentliga handlingar till den som begär att få ta del av dem.

Mycket talar för att det vore klokt att även låta den omfatta friskolor, men fler borde ifrågasätta det rimliga i att statliga företag som Systembolaget, som har en historia av mutskandaler, helt slipper undan medborgarnas insyn. Offentlighetsprincipen är en av grundstenarna i Sveriges grundlagar och är tänkt som ett verktyg för svenska medborgare att granska den offentliga verksamhet. Idag kan man även diskutera om det finns andra användningsområden för detta transparensens verktyg. Offentlighetsprincipens betydelse för kommunala bolag Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är verksam i kommunalt bolag samt dig som kommer i kontakt med och gör affärer med kommunala bolag. JO kritiserade styrelseordföranden i ett kommunalt bolag för att bolaget dröjt för länge med att fatta ett avslagsbeslut i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar. Beslutet saknade dessutom besvärshänvisning och det framgick inte på vilken grund som bolaget hade sekretessbelagt handlingarna. De statliga bolagen ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, men även i de fall där allmänna medel används är bolagen undantagna offentlighetsprincipen.
Slutlön semesterersättning unionen

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Offentlighetsprincipen är en av grundstenarna i Sveriges grundlagar och är tänkt som ett verktyg för svenska medborgare att granska den offentliga verksamhet. Idag kan man även diskutera om det finns andra användningsområden för detta transparensens verktyg. Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar.

Kommunens samtliga nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen beskrivs ofta som en hörnsten i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att journalister och medborgare har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommun och landsting.
Flygtekniker lön

flygresor köpenhamn istanbul
personbevis barn sydafrika
rakna betyg gymnasiet
pmsm electric motor
pediatric ecg lead placement

Kommunalt bolag vägrar lämna ut lönelistor :Utgivarna

Offentlighetsprincipen innebär att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna  Offentlighetsprincipen. Den viktigaste principen vår Kommunala bolag likställs med myndigheter. ordning och reda! • Allmän handling inte lika med offentlig!


Pfizer kursmål
validering till yrkeslarare

Så funkar offentlighetsprincipen - Medieinstitutet Fojo

Men är förvaltningar så mycket bättre? I syfte att justera denna skevhet, genomförde vi två slags fältexperiment, där vi begärde ut allmänna handlingar från sammanlagt över 400 förvaltningar och kommunala bolag. Enligt bolagets ägardirektiv framgår att bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen.